Feedback

โดเมนเนม 3 ระดับ

จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ เช่น www.cu.ac.th, www.nectec.or.th, www.google.co.th 

ประเภทขององค์กรที่พบบ่อย คือ

.co คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์

.ac คือ สถาบันการศึกษา

.go คือ องค์กรของรัฐบาล

.net คือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย

.or คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร

ตัวย่อของประเทศที่ตั้งขององค์กร

.th คือ ประเทศไทย

.au คือ ประเทศออสเตรเลีย

.cn คือ ประเทศจีน

.de คือ ประเทศเยอรมัน

.jp คือ ประเทศญี่ปุ่น

.uk คือ ประเทศอังกฤษ

.us คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา

.vn คือ ประเทศเวียดนาม

+โดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศใช้งานอยู่

.AC .AD .AE .AF .AG .AI .AL .AM .AN .AO .AQ .AR .AS .AT .AU .AW .AX .AZ .BA .BB .BD .BE .BF

.BG .BH .BI .BJ .BM .BN .BO .BR .BS .BT .BW .BY .BZ .CA .CC .CD .CF .CG .CH .CI .CK .CL .CM .CN .CO

.CR .CU .CV .CX .CY .CZ .DE .DJ .DK .DM .DO .DZ .EC .EE .EG .ER .ES .ET .EU .FI .FJ .FK .FM .FO .FR .GA

.GD .GE .GF .GG .GH .GI .GL .GM .GN .GP .GQ .GR .GS .GT .GU .GW .GY .HK .HM .HN .HR .HT .HU .ID .IE .IL

.IM .IN .IO .IQ .IR .IS .IT .JE .JM .JO .JP .KE .KG .KH .KI .KM .KN .KP .KR .KW .KY .KZ .LA .LB .LC .LI .LK .LR

.LS .LT .LU .LV .LY .MA .MC .ME .MD .MG .MH .MK .ML .MM .MN .MO .MP .MQ .MR .MS .MT .MU .MV .MW

.MX .MY .MZ .NA .NC .NE .NF .NG .NI .NL .NO .NP .NR .NU .NZ .OM .PA .PE .PF .PG .PH .PK .PL .PN .PR .PS

.PT .PW .PY .QA .RE .RO .RS .RU .RW .SA .SB .SC .SD .SE .SG .SH .SI .SK .SL .SM .SN .SR .ST .SV .SY .SZ

.TC .TD .TF .TG .TH .TJ .TK .TL .TM .TN .TO .TR .TT .TV .TW .TZ .UA .UG .UK .US .UY.UZ .VA .VC .VE .VG

.VI .VN .VU .WF .WS .YE .ZA .ZM .ZW

ไปบล็อกก่อนหน้า ไปบล็อกถัดไป

Add Comment

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ Playground หรือ Twitter หรือ Facebook เพื่อโพสต์คอมเมนต์ หรือ สมัครสมาชิก ที่นี่

Comment

ตอนนี้ยังไม่มีคอมเมนต์ กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ Playground หรือ Twitter หรือ Facebook เพื่อโพสต์คอมเมนต์ หรือ สมัครสมาชิก ที่นี่

Text text

ตกลง