Feedback

กลอนเรียน

เกรด4

เกรด4นั้นหายาก   ต้องลำบากจดโพยไป

นั่งลอกบานตะทัย   ใช้น้ำหมึกเปลืองปากกา

สอน

สอนมากกูเบื่อ   สอนเหลือกูเกียจ

สอนละเอียดกูงง   บอกตรงๆกูขี้เกียจเรียน

เรียนไปก็ไร้ค่า   ตายห่าก็ลืมหมด

การบ้านคือยาพิษ   เสาร์อาทิตย์คือสวรรค์

ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง   ไม่อ่านหนังสือยัสอบได้

กูอ่านแล้วไซร้สอบตก   ฉะนั้นไซร้..อย่าอ่านแม่งเลย

ลูกผู้ชาย

มองเห็นเพื่อนๆรอบข้าง

นั่งหน้าบึ้งตึงใจหมาย

คิดจะลอกในใจก็ดันอาย

"ลูกผู้ชาย"อย่างเราต้องเดาเอง

มาเรียนเพราะ

นักเรียนดีเพราะครูด่า

ครูตายห่าเพราะด่านักเรียน

เราจึงมาโรงเรียนให้ครูด่า

ครูจะได้ตายห่าเพราะด่านักเรียน

Add Comment

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ Playground หรือ Twitter หรือ Facebook เพื่อโพสต์คอมเมนต์ หรือ สมัครสมาชิก ที่นี่

Comment

ตอนนี้ยังไม่มีคอมเมนต์ กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ Playground หรือ Twitter หรือ Facebook เพื่อโพสต์คอมเมนต์ หรือ สมัครสมาชิก ที่นี่

Text text

ตกลง