Feedback

Welcome To Blog Fongie

กลอน...รอ...

Add Comment

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ Playground หรือ Twitter หรือ Facebook เพื่อโพสต์คอมเมนต์ หรือ สมัครสมาชิก ที่นี่

Comment

User Avatar Photo

2426582
คอมเมนต์เมื่อ : 23.08.2010 10:57

ขอบคุงมาสนุกๆๆๆจิงๆที่ดัยอ่านกลอน

User Avatar Photo

teenooo1
คอมเมนต์เมื่อ : 04.02.2010 22:52

http://poem-za.exteen.com/20091201/entry-10

User Avatar Photo

teenooo1
คอมเมนต์เมื่อ : 04.02.2010 22:51

<a href="http://poem-za.exteen.com/20091201/entry-10">กลอนอกหัก</a>
<a href="hhttp://poem-za.exteen.com/20091127/entry">กลอนกวนๆ</a>
<a href="http://poem-za.exteen.com/20091129/entry-7">กลอนรัก</a>
<a href="http://poem-za.exteen.com/20091210/entry">กลอนคิดถึง</a>

User Avatar Photo

Boon
คอมเมนต์เมื่อ : 25.05.2009 22:04

เดือนหนึ่งแล้วไม่ได้เข้ามาดู

User Avatar Photo

Boon
คอมเมนต์เมื่อ : 23.04.2009 23:54

อะไรก็ไม่รู้ เปลี่ยนจากรอเรือเป็นรอลิงจะดีกว่า อย่าไปรอเขาเลย

5 คอมเมนต์  

Text text

ตกลง